GIANT SEQUOIA
2014
 
Oil Impasto on Raw Canvas, Wood
10" x 42"